Det er særlig disse «jord-lignende» planetene det knytter seg stor interesse til,Canada Goose kensington på grunn av utsiktene til at det kan finnes livsformer der.Alle disse planetene ligger svært langt unna. Selv vår «nabostjerne» Proxima Centauri, fire lysår unna, ville tatt 17.500 år å nå med dagens raskeste romteknologi. Her går eksoplaneten Proxima b i bane, en antatt steinplanet i den «beboelige sonen».En metode for å gjøre antakelser om biologisk aktivitet på eksoplaneter er ved å se på strålingen de sender ut. Lyset er bestemt av stoffene i atmosfæren, og hvis vi kan påvise større mengder oksygen kan det være tegn på organiske prosesser. Det samme gjelder metan over lengre tid, sa professor Øystein Elgarøy ved Institutt for teoretisk astrofysikk på Universitetet i Oslo til ABC Nyheter før jul. Les artikkelen her: Slik jakter forskere på utenomjordisk liv.

Den nær 500 siders boken «Politiledelse» er redigert av to tungvektere: Politiforskerne Stig O. Johannessen og Rune Glomseth.Forfatterne prøvde forgjeves å få POD til å bidra med et kapittel i det som garantert blir pensum i lederskap for norsk politi.Vi hadde håpet å få med noen fra det ledersjiktet i og med at temaet er politiledelse, og temaet er på dagsorden. Det hadde vært fint om vi hadde fått med noen fra den delen av organisasjonen. Jeg regner med at de har klare oppfatninger om hva politiledelse er.Canada Goose kensington Det har vært målet for boken å få frem ulike slike oppfatninger, og vi har heldigvis fått med et svært kompetent forfatterteam, sier Stig O. Johannessen til ABC Nyheter.

Han er professor i organisasjon og ledelse, og har de senere år forsket spesielt på politiet og gitt ut bøker om politiets organisasjonskulturer, ledelse og endringsprosesser. Rune Glomseth er førsteamanuensis på Politihøgskolen, og leder blant annet etterutdanningen der.Boken lanseres 12. Canada Goose kensington august, og er imøtesett med stor interesse innen spesielt politietaten. Etter 22. julikommisjonens rapport er ledelse blitt et brennhett tema i politiet, som fikk full slakt av Gjørv &. Co.