e kuluttaja Canada Goose

Foreldre som reiser mye, har god råd og god oversikt over trender, lar være å kjøpe til barna sine selv om de har lyst, sier Storm-Mathisen.I sin forskning har hun kommet frem til at klær kan ha noe å si for hvordan ungdom blir oppfattet blant jevnaldrende. Men det er ikke spesielt for ungdom, det […]