e boutique Canada Goose

LSK-lederen har en følelse av at folk generelt ikke tar klubbens prekære situasjon på alvor. Vi har mange som legger ned et enormt frivillig arbeid for å hjelpe oss, og det er vi veldig glad for. Men samtidig opplever vi ikke at alle tar situasjonen på alvor. Noen tror det skal komme noen inn og […]