Canada Goose kid

Jeffrey Leopold som er daglig leder i Canada Goose Norge, mener det er stor forskjell på bruk av pels i piratindustrien og i Canada Goose som bruker coyote.Det er absolutt ingen kontroll med den ulovlige forfalskede pirathandelen. Produkt fra mårhund vil ikke ha en standard med kvalitet, funksjonalitet, bærekraft, og det har også en betydelig […]