Canada Goose kid

Arnstad er bare én av en rekke politikere som er opprørt over dette: Ja, jeg ble opprørt!Canada Goose kid Det var meget uklokt. Jeg lurer på hvorfor de gjør det. Det har du ikke opplevd i noen andre statlige etater at de skal styre sine medarbeidere på en slik måte at du begrenser informasjonen til […]