Canada Goose jacket sale

POD har fått massiv kritikk for å ha est ut, og tilta seg oppgaver fra politidistriktene. Justispolitikerne fra Høyre, Venstre, KrF,Canada Goose jacket sale Ap og Frp sendte derfor et utvetydig signal til politidirektør Odd Reidar Humlegård i merknadene til Nærpolitireformen.«Politidirektoratets rolle er å lede og samordne politiet innenfor de rammer Storting og regjering setter […]