Canada Goose i stockholm

Relasjonsbyggeplasser er rett og slett alle ste­der det opp­hol­der seg mer enn et men­nes­ke. Vi går for opp­legg og til­bud som vi vet ung­dom­me­ne kan lyk­kes i og tri­ves med. Det er ung­dom­me­ne selv som er i fokus med det po­si­ti­ve de har i seg, for­tel­ler Jarle. – Ung­dom­me­ne har for­skjel­li­ge be­hov.Canada Goose i stockholm […]