Canada Goose fuskepels

Bedriften hadde i 2007 et overskudd på DKK 43,7 millioner etter skatt, 14% bedre enn året før. Verftet satser på kvalitet og å kunne opprettholde leveringsfristene for derved å vinne kundenes tillit. Utnyttelsesgraden av dokk- og kaikapasitet øker stadig, og rederiene booker lengre tid på forhånd enn hva som har vært vanlig i roligere tider.Nå […]