Canada Goose fake fur

Oftest brukes ordet negativt, i betydningen nødløsning: Når planene svikter, må vi improvisere; følgelig en sekundær og dårlig handlingsstrategi. Derfor har aktivitet knyttet til improvisasjon ofte blitt sett på med skepsis. Innen innovasjonsmiljøer er ordet blitt et honnørord. Det synes imidlertid som om at både de som hyller eller er skeptisk til improvisasjon har til […]