Canada Goose fake fur

Ballett. Det var jo det man gjorde når man ble stor. Jeg stilte ingen spørsmål ved det. Jeg ville gjøre det samme som mamma. Det var ikke et valg, men den naturlige veien å gå, sier Thea Breder. Nå har hun vært ansatt i Nasjonalballetten i sju år. Utdannelsen hennes startet da hun var fire.Storfamilien […]