Canada Goose expedition navy

Ifølge Canada Goose, så sørger de for at de kun bruker pels fra leverandører som følger reguleringene som både fangstindustrien selv og regjeringen har fastsatt.Fangsting av pelsdyr i Canada er strengt regulerte. Disse reguleringene spesifiserer hva slags type feller som kan brukes til å fange hver enkelt dyreart, forteller Südow.Disse fellene må også overholde normene […]