Canada Goose dyreplageri

Hvis det du kjøper blir levert for seint, eller det viser seg at det har en feil, kan du gå til selgeren og kreve prisavslag, heving av kjøp eller omlevering etter reglene i kjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller vanlig kontraktsrett.Hvis kredittyteren er en annen enn selgeren, kan du velge å rette dine krav til ham. Kravet til […]