Canada Goose cdiscount

I de nevnte betingelsene i de ferske Canada Goose-annonsene fremgår det at «premiens brand, sponsorer og andre selskaper nevnt i undersøkelsen ikke har noe å gjøre med oppbyggelse av undersøkelsen, teknisk utvikling, konkurransen eller annet».Det fremgår også at det søkes «én produkttester pr. produkt», men ikke hvor mange produkter det er snakk om.Det står videre […]