Canada Goose carson parka

Oljeprisen kommer til å være svak i to til tre år til. Det skyldes skifergassen fra USA som man ikke klarer å absorbere. Den økonomiske aktiviteten i Europe og Kina er også lavere enn ventet, noe som trekker ned på etterspørselssiden, sier Jarand. Statens inntekter kan derfor falle enda mer. Legger man til grunn ett […]