Canada Goose arendal

Pelsen kommer fra coyote (prærieulv), som ifølge selskapet blir sett på som en plage flere steder i det nordlige Amerika fordi den angriper husdyr, utrydningstruede arter, kjæledyr og tidvis også mennesker. Vi støtter de innfødte i Canada som har hundreårige tradisjoner på dette området. Fangst av dyr med moderne fotsakser gir små eller ingen skader. Gammeldagse […]