a Canada Goose is a type of game bird

Vi er på stø kurs mot 3,6 grader oppvarming dette århundret, en temperatur som kan gjøre store deler av kloden ugjenkjennelig. Selv med all utvikling av nye energikilder, utgjør olje, kull og gass en like stor andel av det globale energiforbruket som for 25 år siden.I dette regnestykket er Norge en enorm minuspost. Vi eksporterer […]