Det er forutsatt at boligen har innbruddsalarm, brannalarm, overspenningsvern og vannstoppventil.I KLP får du ikke opp prisene for de som gjelder for personer med tilknytning til KLP. Du må legge inn personnummeret for å få disse prisene, eller sjekke direkte på KLP.Du kan også få forskjellige sikkerhetsrabatter, dette vil også slå ulikt ut mellom selskapene. Det kan også være visse forskjeller på hvilke skader som blir dekket, og hvor mye. Du kan få lavere forsikringspris ved å øke egenandelen. Dette er bare aktuelt når for innboforsikringer som koster mye. Det er ikke aktuelt for kollektive ordninger. Kollektiv eller individuell?

Gjennomsnittlig er det billigere å velge de kollektive avtalene. Men organisasjoner som bare tilbyr en fast sum, kan bli dyre på mindre forsikringssummer. For dem som er i oppstartsfasen og bare behøver en lav innbosum blir kollektive avtaler derfor dyre i forhold til de billigste individuelle. Har du et forsikringsbehov som er fra 1 million kroner og oppover, blir de kollektive avtalene billigere relativt til individuelt prisede innboforsikringene. Det kan også være et moment å vurdere hvis du mangler én forsikring på å oppnå en rabatt. Hvis du for eksempel får 10 prosent samlerabatt ved én ekstra, gir dette ikke bare rabatt på innboforsikringen men også på de to andre. Dette kan gjøre at det er smartere å velge en i utgangspunktet dyrere innboforsikring.

For å sammenligne priser spesielt mot de individuelle må du sjekke prisene i hele markedet. Dette kan du gjøre via Finansportalen, der du kan sjekke bare på innboforsikring, eller ved å sjekke priser på flere forsikringer på en gang. Sjekker du flere, får du også med eventuelle samlerabatter. Du kan også legge inn personnummeret, så sjekker systemet om du innebefattes av noen kollektive avtaler i yrkesorganisasjoner. Selv om det har vært fint vær i store deler av landet den siste tiden, så er det langt fra alle som ønsker å svi seg i sola.Antall tilfeller av hudkreft øker for hvert år som går. Ønsker man en brunfarge og unngå sviende solbrenthet, så kan det være lurt å teste ut en falsk, men fin farge i stedet.