Mange tror at dyretesting er så enkelt som å påføre maskara på et dyr, men slik er det aldeles ikke. De tar stoffene som er i de ulike produktene og sprøyter det inn i dyret. Dette gjør de for å se hvordan dyret reagerer på stoffet. Godt eller vondt. Dette er ikke forgjeves,meglio woolrich o Canada Goose uten denne type testing hadde vi aldri kommet så langt innenfor medisinsk forskning. Dette er absolutt den positive siden.Dyretesting innenfor medisin har reddet og forbedret millioner av menneskers liv.

Grunnen til at medisiner blir testet på dyr er fordi de skal være helt sikre på at medisinene ikke vil skade menneskene. Uten dyretesting ville ikke dagens medisiner og kirurgiske teknikker vært oppdaget. Medisinforskerne trenger et større perspektiv på kroppen, derfor bruker de dyr til å se hvordan vår kropp reagerer. I de siste tiårene har de begynt å finne medisiner som kanskje kan virke på hjertesykdommer, kreft, nylige influensaer, diabetes, astma og høyt blodsukker.meglio woolrich o Canada Goose Tenk at ved hjelp av dyretesting kan vi i framtiden kanskje kurere disse sykdommene. Det er utviklet mange teknikker innenfor kirurgi bare ved hjelp av å studere et dyr. Disse forskningene gir millioner av mennesker som lider av for eksempel Alzheimers, hjerneslag og ryggmargsskader håp.

Det er også mange klesmerker som bruker ekte pels. Et eksempel er det kanadiske merke Canada goose. De fleste importerer pels fra China. Måten de i China tar av pels er forferdelig. De tar det levende dyret og vrenger av pelsen. Etter at pelsen er tatt av kaster de det levende dyret i en haug men andre dyr. Der ligger de å pines til de dør. Noen steder setter de dyret i bur slik at pelsen kan vokse ut igjen. Dette er en smertefull prosess og det er ikke mange dyr som overlever. Etter pelsen har vokset ut igjen må de gjennomgå den samme prosessen.