Det er en glad seksjonssjef for tekniske saker i Skedsmo, Thor Inge Guttelvik, som kan gi denne nyheten til avisa. Mange har latt seg imponere av den digitale byggesøknaden som Skedsmo kommune og de seks andre SNR-kommunene har gjennomført. For å videreutvikle dette har vi fått 5,5 millioner kroner fra Forskningsrådet, sier han.En statlig institusjon under kommunaldepartementet – Høykomprosjektet – har så langt stått for store deler av finansieringen de sju SNR har gjennomført.SNR er Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, kommunene Skedsmo, Rælingen, Sørum, Lørenskog, Nittedal, Fet og Aurskog-Høland er medlemmer.Skedsmo kommune er den kommunen som har kommet lengst med å sette dette i system Samarbeidskommunene fikk i 2005 1,8 millioner for Høykom for å sette i gang digitale byggesøknader. I Skedsmo fikk vi i løpet av siste året hele 120 slike digitale søknader.

Til sammen har kommunen 800 byggesøknader årlig.Det fantastiske er at digitale byggesøknader, iallfall de minste, nå kan behandles i løpet av en dag. Rekorden er 20 minutter. Årsaken er at alt blir riktig når man bruker de elektroniske skjemaene. Før kunne det gjerne gå uker og måneder med fram og tilbakesending av papir før ting falt på plass. Arbeidssparende og pengesparende, slår Guttelvik fast.Nå har altså SNR-kommunene fått ytterlige 5,5 millioner for å utvikle systemet. Bygge- og anleggsnæringen er pådriver.Systemene skal utvikles til å omhandle all plan- og byggesaksbehandling.Thor Inge Guttelvik tror at målet som Høykom og Forskningsrådet har satt opp skal nås. Verdens beste på elektroniske publikumstjenester.Også tre andre regioner i Norge, Stavanger, Kristiansund og Trysil har fått midler til å utvikle seg på samme område. De er i startgropen – vi på Nedre Romerike, og Skedsmo i særdeleshet har kommet lengst, mener seksjonssjefen.

Han viser til den store interessen fra inn- og utland for det kommunen gjør med digitale byggesøknader.Etter ett års drift nærmer vi oss at 20 prosent av søknadene leveres digitalt. Bra, sier han.60 norske kommuner har gjennomført studiebesøk i Skedsmo for se hvordan dette fungerer.Svensker har vært i kommunen og latt seg imponere. Faktisk så mye at vi nå er invitert over til en større konferanse i Stockholm for å fortelle dem hvordan de bør løse sine oppgaver, humrer Guttelvik.En ny undersøkelse som er gjennomført på initiativ fra legemiddelfirmaet Pfizer viser at 48 prosent av innbyggerne i Akershus vurderer sin egen helse som svært god.Akershus kommer foran Østfold fylke på lista. I Østfold mener 44 prosent at de selv er i god form.Innbyggerne i Akershus mener selv at de er svært friske. Bare fire prosent mener de er i dårlig form. Undersøkelsen viser at folk flest synes de har en god helse. Dette til tross for at fire av ti i dag har en sykdom eller skade som de får legebehandling for.