Jeg tror også det er farlig med et samfunn der alt annet enn det såkalt positive undertrykkes.erfaringer med Canada Goose Hvor blir de vanskelige følelsene av? De vokser og gror et sted.Og da kan de bli større og farligere enn hvis man hadde fått ventilere dem ut med en gang.«We don’t need no education», ifølge Pink Floyd. Det er jeg uenig i. Jeg tror barna trenger, og ønsker,utdanning. Men neste setning stiller jeg meg 100 prosent bak: «We dont need no mind control.»Jegtror jeg vi trenger det motsatte, forblant annetåforebyggeutbrenthet og unngå massesuggesjon: En generasjon som evner å tenke sjæl,klarer å kjenne påvanskelige følelser og tør å gjøre oppgjør.

Statistisk sett er en fast spalte i Aftenpostens økonomimagasin. Flere saker fra denne spalten finner du nederst i saken.Butikkene jubler seg inn i julehøytiden med den beste omsetningsmåneden gjennom hele året. Men når omsetningen går opp, er det også flere som utnytter den økte aktiviteten rundt butikkhyllene:erfaringer med Canada Goose Butikktyvene.Tall hovedorganisasjonen Virkehar satt sammen viser nemlig at det stjeles for 364 millioner kroner før jul. Det er 0,7 prosent av omsetningen i desember.Tallene har Virkes egen tyverieksepert Thor Martin Bjerke estimert basert på en internasjonal undersøkelse i de europeiske landene, kombinert med tall fra Statistisk sentralbyrå(SSB).

Disse tallene vil aldri være 100 prosent korrekte, SSB baserer sine tall på anmeldte tyveri og nasking, men mange synes det er for mye bryderi å anmelde småtyverier de vet politiet vil henlegge uansett, sier Bjerke.Han har jobbet med fagfeltet i mange år og kjenner godt til de profesjonelle butikkdetektivene. Det er en høysesong rett rundt jul, både fordi det er mange folk i butikkene som gjør det enklere å skjule, men trolig også fordi mange trenger gaver å gi bort,erfaringer med Canada Goose sier han.Mange ønsker seg også merkevarer, som de kanskje ikke har råd til.Tallene fra SSB viste en fin utvikling i nasking og småtyverier fra butikker, den falt gradvis. Helt frem til 2008.