LSK-lederen har en følelse av at folk generelt ikke tar klubbens prekære situasjon på alvor. Vi har mange som legger ned et enormt frivillig arbeid for å hjelpe oss, og det er vi veldig glad for. Men samtidig opplever vi ikke at alle tar situasjonen på alvor. Noen tror det skal komme noen inn og redde oss. Det vil ikke skje. Vi trenger hjelp til å få inn penger slik at vi kan drive ut 2014, fastslår hun.I slutten av mai fortalte Scheie og daglig leder Anita Westby at LSK mangler 15 millioner kroner for å komme i mål.På kort sikt trenger LSK et mindre beløp for å overleve. Vi trenger fem friske millioner for å komme gjennom den perioden vi går inn i, sier hun.Hvilken plan har dere lagt for å få inn et så stort beløp?Vi jobber med flere modeller for å skaffe de pengene slik at vi kan gjøre opp for oss. Samtidig arbeides det intenst for å vurdere muligheter i vår eiendomsportefølje. Det handler blant annet om utleie av kontorlokalene for administrasjonen, få andre til å overta konferansesenteret og LSK-hallen, refinansiere eller selge eiendeler. Men dette er tunge prosesser som tar tid, og det gir oss ikke penger nå, sier hun.

Arbeidet med å framskaffe likvider er det viktigste for oss nå. Vi jobber både mot finansieringsinstitusjoner og privatpersoner. Vi er i ferd med å sy sammen løsninger som i større grad sikrer potensielle långivere, og vil gjerne ha kontakt dersom noen er interessert i delta.Klubben oppfordrer også privatpersoner og næringslivet til å støtte opp om sponsoraksjonen «VIERLSK. Vi skal blåse liv i næringslivsstafetten som ble startet, sier daglig leder Anita Westby.Å få andre til å overta LSK-hallen som klubben eier gjennom sitt heleide selskap Åråsen Eiendom AS, kan være helt avgjørende for klubbens framtid.Vi jobber også med andre løsninger, men får vi noen til å kjøpe eller overta LSK-hallen vil det løse mange av våre økonomiske utfordringer både på kort- og lang sikt, sier Scheie.Eneste aktuelle kjøper hallen er Skedsmo kommune. Derfor ønsker LSK en bedre utredning av saken som sto på sakslista i formannskapet i går.

Dette er en sak som er kompleks både for LSK og kommunen. Men vi har flere løsninger vi ønsker å presentere. Faktum er at LSK-hallen er tung å bære for klubben. Vi ønsker primært å drive med fotball. Drift av sportshaller og konferansesenter er det andre som kan bedre enn oss, sier hun.Hvis LSK kommer seg gjennom 2014, ser lederen svært positivt på 2015 Kommer vi over kneika nå, ser det veldig lyst ut. Med de kostnadskuttene vi gjør vil situasjon være helt annerledes neste år. Fra 2015 vil vår økonomi være nøktern og dermed mer fleksibel. Det gjør oss godt rustet til å møte framtida, mener Scheie.