Vi må tørre å ikke rekke alt, tørre å lete etter roen, lete etter oss selv, som vi egentlig er.Canada Goose renard For ingen kan prestere på alle områder til enhver tid. Vi må tørre å sette strek. Ferdig prestert. Uten å spørre noen, felte skihelten Bjørn Dæhlie det meste av trærne i Jessheims eldste hage i starten av januar. Selv da kommunen ba ham stanse, fortsatte hogsten på den vernede eiendommen i Storgata.Framgangsmåten her vitner ikke om veldig mye respekt, uttalte kulturminnevernkonsulent Ola Fjeldheim i Ullensaker kommune.

Dæhlie sa selv at han fjernet trærne fordi de ødela takene på bygningene og at han ikke visste at også bjørkene var omfattet av reguleringsbestemmelsene.Ved Lørenskog videregående skole var elever som kom for seint til timen et så stort problem at ledelsen bestemte seg for å låse klasserommene da første time startet klokka 08.20.For å få komme inn og delta i undervisningen måtte elevene gå til skolens resepsjon og fylle ut et skjema om hvorfor de var for seine,Canada Goose renard for deretter å bli fulgt tilbake til klasserommet av noen i administrasjonen.

Dagen etter at ordningen ble innført rådet det fullstendig kaos i Lørenskoghallen,Canada Goose renard da et femtitalls elever ble låst ute fra klasserommene fordi de kom for seint. Men skolen videreførte ordningen.KLEMT I HJEL PÅ JOBB | En 18 år gammel mann døde etter at han kom i klem i en endevals på et transportbånd på Skedsmo pukkverk 28. januar.Et hundretall ungdommer samlet seg samme kveld i sorg ved Skedsmo videregående.Arbeidstilsynet avdekket at virksomheten ikke hadde montert vernedeksel mot bevegelige deler, for eksempel endevalsen, og at heller ikke nødstopp var montert i det omfang som lover og forskrifter krever.Alt arbeid ved transportbåndet ble stanset inntil disse manglene var utbedret.