Arnstad er bare én av en rekke politikere som er opprørt over dette: Ja, jeg ble opprørt!Canada Goose kid Det var meget uklokt. Jeg lurer på hvorfor de gjør det. Det har du ikke opplevd i noen andre statlige etater at de skal styre sine medarbeidere på en slik måte at du begrenser informasjonen til Stortinget, sier Arnstad.Det er ufint og respektløst å kritisere Politidirektoratet for at de nå gjør det som politikerne har bedt Politidirektoratet om å gjøre, og det som Gjørv-kommisjonen og Politianalysen er tydelig på må gjøres, sier Hårek Elvenes til ABC Nyheter.Arnstad sier POD i sin tid ble opprettet for at de skulle være et sentralt og utøvende organ på vegne av Justisdepartementet. Sånn er det ikke blitt.

Hun viser til stor grad av mangel på tillit mellom POD og Justisdepartementet, noe som ble avdekket i den såkalte Difi-rapporten fra 2012. I likhet med i Gjørv-kommisjonens rapport fikk direktoratet også der kraftig på pukkelenOg det forstår jeg! Når POD ikke følger de tydelige politiske prioriteringer,Canada Goose kid så skaper det ikke tillit. Men når departementet på sin side skylder på POD i retur av asylbarn, og regjeringen skyver ansvaret for fremtidens struktur på lensmannskontor og størrelse på politidistrikter over på dem, så er heller ikke det gjenstand for å skape tillit, mener Arnstad, og understreker:Hvis ikke POD kan være det strategiske organet departementet kan bruke, så lurer jeg på: Hva er PODs berettigelse; deres genuine oppgave?

Hvis du gjorde dette ville POD bli overflødig. Det bør diskuteres som en reell mulighet,Canada Goose kid mener Senterpartiets parlamentarisk leder.Hun viser til at departementet så å si har overtatt den tunge og vanskelige oppgaven med IKT – som er en kjempeutfordring for etaten.Anders Anundsen uttalte da Merverdiprogrammet ble lagt ned at heretter skal de følge hvert enkelt steg som blir gjort i forbindelse med IKT. Så det har Justisdepartementet i realiteten tatt tilbake.