Instagram Funnene i pelsen har overskredet grenseverdiene for det som er tillatt av horrmonfortyrrende stoffer, og det ble blant annet funnet krom, formaldehyd og nonylfenoletoxilat . Dette viser en stikkpr?vekontrull av seks kjente klesmerker, utf?rt av dyrevelferdsorganisasjonen Anima. Kl?rne som ble testet var beregnet for barn mellom 12 og 18 m?nede, og ble utf?rt hos det uavhengige laboratoriumet Intertek i Tyskland. Om et stoff er hormonforstyrrende avhenger if?lge ESFA av tre forhold: – Om det foreligger vitenskapelig holdepunkter for at det kjemiske stoffet p?virker hormonsystemet – Om stoffet kan f?re til en u?nsket helseeffekt – Om det er en sannsynlig sammenheng mellom hormonp?virkningen og den u?nskede helseeffekten. Kilde: NHI – N?r firmaene selger disse pelsvarene til barn utsetter de dem for fare p? grunn av de meget giftige stoffene, sier Animas dirkt?r Joh Vindind om stikkpr?ven, som p?viser formaldehyd i alle pelsproduktene. Kjemikaliet NPO og krom ble funnet hos fire av seks. Ogs? i Italia er det gjort lignende funn. Deres ledende dyrevelferdsorganisasjon, LAV, har sett p? en rekke pelsprodukter for barn, og skriver at det ble funnet formaldehyd i produkter fra blant annet D&G, Bluemarine Baby og Woolrich. LAV har n? bedt den italienske helseminsiteren om ? sette i gang videre unders?kelser, og de ?nsket ? f? et forbud mot bruk av pels i barnekl?r. Dyrevernalliansen i Norge synes det er viktig ? merke seg at selv om testene ble utf?rt p? barnekl?r, s? er dette relevant for voksne pelsbrukere ogs?. – Det er viktig ? merke seg at selv om denne testen ble utf?rt p? jakker til barn, finnes disse stoffene i jakkene som lages til voksne og. Det spiller heller ingen rolle om det er viltfanget eller oppdrett, pelsen utsettes for de samme kjemiske prosessene, sier Kaja Ringnes Efskin ved Dyrevernallinasen til Side2. – Dette viser at pelsbransjens fors?k p? ? gr?nnvaske produktene sine er en bl?ff. Ikke bare er pels milj?fiendtlig, lite b?rekraftig og inneb?rer enorme lidelser for millioner av dyr, men det er ogs? helseskadelig ? bruke, mener hun. Canada Goose, snowsuit Ver de Terre, snowsuit Sofie Schnoor, west Bahne, hat Bahne, jacket Modstr?m, jacket Alle produktene inneholdt NPEO. Stoffet er ikke tillat ? bruke i EU, men for importerte varer gjelder grenseverdien 100 mg kg. 4 av 6 produkter inneholdt krom. Krom er et metallisk grunnstoff som finnes i flere former i naturen. Dette regnes som mest problematisk for helse og milj?. Bahnes og Canada Goose inneholdt ikke dette. 2 av 6 produkter inneholdt krom , som kan v?re sterkt allergifremkallende. Dette ble funnet i en fra Bahne og en vest fra Sofie Schnoor. 2 ac 6 inneholdt polyaromatiske hydrokarboner . PAH best?r av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. Dette ble funnet i en vest fra Sofie Schnoor og en jakke fra Bahne. – Det er ikke besvist at det er v?r jakke som er testet, og vi ser det heller ikke som et problem, da kjemikaliene f?rst og fremst er milj?belastende for vann. Men man vasker jo ikke pels, sier Katja Lemmens ved Modstr?m til avisen. Canada Goose, hvis parkdress for barn skal inneholder formaldehyd, ?nsker ikke ? kommentere funnene overfor avisen. Sofie Schnoor tar sterkt avstand fra kjemikaliene og beklager. N? skal de f?lge opp hos produsenten. Ogs? Bahne og Ver de Terre tar avstand, og sender luene til retur. Bahne forteller at jakkene ikke selges lenger. Dette er blogginnlegg fra hvor bloggerne har kj?pt seg plass her p? gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere p? .