Dinside Guru er en poengbasert kunnskapstjeneste. Alle skal kunne stille spørsmål om ting de lurer på, og du skal få et skikkelig svar av brukere som vet og kan. Tjenesten er en dugnadsinnsats, der både de kunnskapstørste og de som liker å dele av sin kunnskap får utløp for sine behov. Alt innhold er tilgjengelig for alle, men for å kunne delta forutsettes det at du har en registert brukerprofil på Dinside Guru. Dette kan du enkelt gjøre ved å knytte tjenesten til Facebook-, Google+- eller Twitter-kontoen din. Du kan også lage en Guru-brukerprofil uten å knytte den til sosiale medier om du heller vil det. På Dinside Guru får du poeng for aktivitet mener bidrar til å gjøre tjenesten bedre, og brukerne stemmer selv frem de beste svarene slik at man høster ekstra poeng for gode svar. ønsker både aktive brukere som gir utfyllende grundige svar, og de som lurer på de underligste ting. Kanskje vil du bli overrasket over hva brukerne kan hjelpe deg med. Still et spørsmål eller se om du kan hjelpe noen. Avtalevilkår for registrerte brukere på Guru Guru henstiller brukerne til å vise sunn fornuft og vise respekt og omtanke overfor brukere av tjenesten. Retningslinjer for Dinside Guru Du er ansvarlig for alt du publiserer på Guru og måten du benytter tjenesten på. Guru kan ikke holdes ansvarlig for gyldigheten i svarene du mottar. Det er dårlig skikk å trakassere brukere. Alle spørsmål er gode spørsmål og flere løsninger svar kan tenkes. Du forplikter deg til å holde en saklig tone og til å respektere andres synspunkter. Krenkende og nedsettende ytringer aksepteres ikke. Du kan ikke skrive, laste opp, linke til eller på annen måte tilgjengeliggjøre som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov. Det er heller ikke tillatt å markedsføre kommersielle tjenester, produkter eller bedrifter i vinnings hensikt. Guru skal være en seriøs tjeneste, og kunnskapsutvekslingen skal være sømmelig. Du er forpliktet til å følge norsk lovgivning om opphavsrett. Du kan ikke gjengi artikler som er publisert i medier. Du kan sitere korte utdrag, men da alltid med link til saken du siterer fra eller med tydelig referanse til kilden og hvem som har skrevet det du siterer.