POD har fått massiv kritikk for å ha est ut, og tilta seg oppgaver fra politidistriktene. Justispolitikerne fra Høyre, Venstre, KrF,Canada Goose jacket sale Ap og Frp sendte derfor et utvetydig signal til politidirektør Odd Reidar Humlegård i merknadene til Nærpolitireformen.«Politidirektoratets rolle er å lede og samordne politiet innenfor de rammer Storting og regjering setter opp, ikke å utvide disse rammene ved å tilta seg flere oppgaver», skrev de.KrFs Kjell Ingolf Ropstad var blant dem som ga POD på pukkelen.

Poenget er at vi skal ha folk på bakken. Vi skal ikke bare ha byråkrater,Canada Goose jacket sale sa Kjell Ingolf Ropstad til ABC Nyheter da det ble kjent at POD hadde holdt igjen 100 millioner fra distriktenes driftsbudsjetter for å vokse mer.I kjølvannet avdekket ABC Nyheter at en rekke politimestre slo alarm om ståa i sine distrikter. Slunkne budsjetter presset dem til å si opp ansatte. De ville ikke kunne levere et forsvarlig tilbud overfor publikum.Politidirektøren forsikret da til ABC Nyheter at de ikke har ambisjoner om å vokse mer. Det samme gjør Aslaksen nå:

Ambisjonen om at POD ikke må bli større står fast. Denne uken utdeles vitnemål til avgangselever på PHS i Bodø,Canada Goose jacket sale Stavern og Oslo. Vi er glade for at det også i år blir en stor økning i antall politistillinger i distriktene med 350 nye stillinger. Derfor vil norsk politi få mange nyutdannede og motiverte medarbeidere også i år, sier Aslaksen.Vi har vært kritiske til den voldsomme oppbyggingen av POD. Hovedoppgaven til politiet er å skape et trygt samfunn for alle der de bor og oppholder seg, og da må penger også brukes på grunnplanet, der politifolk løser problemene i tett kontakt med publikum.