Kilden skal oppgis dersom spørsmålet eller svaret er direkte hentet fra . Du har ikke anledning til å publisere innlegg som trakasserer , bevisst sprer usannheter eller som på annen måte kan oppfattes som upassende. Vis respekt for mennesker uavhengig av egenart, identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Det er lov å komme med synspunkter som ikke er i tråd med opinionen, men det skal skje på en måte som ikke krenker . Du kan ikke oppgi personlige opplysninger i form av telefonnumre, bostedsadresser e.l. identifiserende personopplysninger i innlegg, eller i linker som fører til nettsider med slik informasjon. Du kan ikke publisere personlig informasjon du har ervervet om brukere av tjenesten. Guru forbeholder seg retten til når som helst å fjerne eller redigere innlegg, for eksempel om de er upassende, upresist formulert eller postet flere ganger. Videre forbeholdes retten til å flytte feilpostede innlegg til en mer passende kategori. kan også uten forvarsel avslutte medlemskapet til brukere som bryter våre retningslinjer, samt sperre tilgangen for brukere som ikke overholder disse. forbeholder oss også retten til å benytte innhold postet på Guru i medier kanaler. Viktig informasjon All bruk av Guru loggføres, inkludert IP-adresser. Dette gjelder både uregistrerte og registrerte brukere. Informasjonen kan på anmodning utleveres Politiet om anmeldelse av bruker foreligger. Opplever du brudd på retningslinjene for Guru, eller brudd på denne brukeravtalen ber om tilbakemelding. Avtalevilkår for registrerte brukere på Guru Guru henstiller brukerne til å vise sunn fornuft og vise respekt og omtanke overfor brukere av tjenesten. Retningslinjer for Dinside Guru Du er ansvarlig for alt du publiserer på Guru og måten du benytter tjenesten på. Guru kan ikke holdes ansvarlig for gyldigheten i svarene du mottar. Det er dårlig skikk å trakassere brukere. Alle spørsmål er gode spørsmål og flere løsninger svar kan tenkes. Du forplikter deg til å holde en saklig tone og til å respektere andres synspunkter. Krenkende og nedsettende ytringer aksepteres ikke. Du kan ikke skrive, laste opp, linke til eller på annen måte tilgjengeliggjøre som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov. Det er heller ikke tillatt å markedsføre kommersielle tjenester, produkter eller bedrifter i vinnings hensikt. Guru skal være en seriøs tjeneste, og kunnskapsutvekslingen skal være sømmelig. Du er forpliktet til å følge norsk lovgivning om opphavsrett. Du kan ikke gjengi artikler som er publisert i medier. Du kan sitere korte utdrag, men da alltid med link til saken du siterer fra eller med tydelig referanse til kilden og hvem som har skrevet det du siterer. Kilden skal oppgis dersom spørsmålet eller svaret er direkte hentet fra . Du har ikke anledning til å publisere innlegg som trakasserer , bevisst sprer usannheter eller som på annen måte kan oppfattes som upassende. Vis respekt for mennesker uavhengig av egenart, identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Det er lov å komme med synspunkter som ikke er i tråd med opinionen, men det skal skje på en måte som ikke krenker . Du kan ikke oppgi personlige opplysninger i form av telefonnumre, bostedsadresser e.l. identifiserende personopplysninger i innlegg, eller i linker som fører til nettsider med slik informasjon. Du kan ikke publisere personlig informasjon du har ervervet om brukere av tjenesten. Guru forbeholder seg retten til når som helst å fjerne eller redigere innlegg, for eksempel om de er upassende, upresist formulert eller postet flere ganger. Videre forbeholdes retten til å flytte feilpostede innlegg til en mer passende kategori. kan også uten forvarsel avslutte medlemskapet til brukere som bryter våre retningslinjer, samt sperre tilgangen for brukere som ikke overholder disse. forbeholder oss også retten til å benytte innhold postet på Guru i medier kanaler. Viktig informasjon All bruk av Guru loggføres, inkludert IP-adresser. Dette gjelder både uregistrerte og registrerte brukere. Informasjonen kan på anmodning utleveres Politiet om anmeldelse av bruker foreligger. Opplever du brudd på retningslinjene for Guru, eller brudd på denne brukeravtalen ber om tilbakemelding.