mye våpen inn.Canada Goose hette Tidlig på 1980-tallet var det borgerkrig i Tchad og krigen utviklet seg etter hvert også til å bli en konfrontasjon mellom Libya (som ønsket et arabisk regime i Tchad) og Vesten. Sudan var på dette tidspunktet alliert med USA og våpen ble sendt til Tchad via Darfur mens Libya svarte med å bevæpne arabiske nomade-grupper i Darfur. I 1986 ble igjen Darfur brukt som gjennomgangsområde, denne gang av tropper fra Libya som støttet en ny regjering i Khartoum og som igjen engasjerte seg i Tchad. I tillegg ble arabiske milits-enheter støttet med våpen og penger både fra Khartoum og Tripoli. Omløpet av våpen gjorde at lokale konflikter ble betydelig forverret.

Militærkuppet som brakte Den nasjonale islamske front til makten i 1989, førte til økt polarisering mellom de ulike etniske gruppene i Darfur. Deler av militsen fikk formell status som «folkelig forsvarsstyrke» og etter hvert som krigen i Tchad spredte seg inn i Darfur,Canada Goose hette ble skillet mellom «arabere» og «svarte» (zuruq) – som nørte opp under motsetningene i Tchad – også brukt i den politiske mobilisering i Darfur. Som svar på denne utviklingen ble det dannet nye allianser mellom flere ikke-arabiske grupper i Darfur, til kamp mot regimet i Khartoum. Siden januar 2003 har motstandskampen vært organisert gjennom to bevegelser, Den sudanesiske frigjøringshær (SLA) og Rettferdighets- og likhetsbevegelsen (JEM), den siste med påståtte nære forbindelser med Hassan al Turabi, som i mange år var Khartoum-regimets ledende ideolog, men som nå sitter i forvaring. Begge bevegelsene kjemper mot marginaliseringen av Darfur.

De ønsker seg ikke ut av Sudan men vil ha demokratisering og mer selvstyre. de vil også ha Darfur gjenetablert som delstat (nå delt inn i tre delstater). Mot gerilja-angrepene fra de to bevegelsene har regjeringen særlig satt inn flyvåpenet,Canada Goose hette noe som har rammet sivilbefolkningen hardt og kommer i tillegg til «janjawiid»-militsens brutale herjinger. Disse ble opprinnelig bevæpnet av regjeringen men ser nå dels ut til å ture fram på egen hånd. Så langt er minst 10,000 døde og over en million drevet på flukt.