Langs den raserte vestkysten av Sumatra kom hjelpen fra lufta etter seks dager. Fra det amerikanske hangarskipet Abraham Lincoln feide Seahawk-helikoptrene hver dag innover den veiløse kysten og dumpet vann, ris og medisiner til desperate overlevende. Men hjelpen kom også i form av privatpersoner som med innleide lastebiler kjørte inn vann, mat og klær de selv hadde samlet inn. Både helikoptrene og lastebilene ble møtt av hender som strakte seg opp for å sikre hjelp til seg og sine.Canada Goose gloves I verdens største hjelpeoperasjon var det FN som tok ledelsen. Men under dem stod hundrevis av internasjonale hjelpeorganisasjoner. Under dem igjen stod tusenvis av lokale organisasjoner. Og bak dem stod hundretusener av privatpersoner som gjorde sin innsats på tvers av landegrenser og kontinenter. Katastrofen rystet mennesker sammen, mennesker som nå har knyttet bånd for alltid.

Hjelpen kom ikke bare i form av materielle nødvendigheter. I Thailand kom hjelpen ofte i form av medmenneskelighet, trøst, omsorg og støtte i den fortvilede letingen etter bortkomne kjære.Tsunamien i Asia ble raskt til verdens største hjelpeoperasjon. I de seks første ukene etter jordskjelvet og flodbølgene fikk katastrofen mer medieoppmerksomhet enn de ti verste humanitære krisene fikk til sammen i hele 2004. Det viser en undersøkelse som nyhetsbyrået Reuters’Canada Goose gloves nyhetsportal for humanitære saker, Alertnet, gjennomførte i mars 2005. De ti verste humanitære krisene ble valgt ut av hundre spesialister på internasjonalt hjelpearbeid. Lista ble toppet av Den demokratiske republikken Kongo, fulgt av Uganda, Sudan, HIV/AIDS, Vest-Afrika, Colombia, Tsjetsjenia, Nepal, Haiti og sykdommer som malaria og tuberkulose.

Det pekes på flere grunner til at tsunamien vekket så mye oppmerksomhet.Canada Goose gloves Den kom totalt uventet og med en rå styrke som få kunne tenke seg. Det kraftige jordskjelvet forårsaket flodbølger som i løpet av noen morgentimer annen juledag skylte bort hele landsbyer i kystområdene ved Det indiske hav. Flere land ble rammet samtidig, og flodbølgen tok liv så langt borte som på østkysten av Afrika. Men den viktigste grunnen til all oppmerksomheten var nok at den rammet turistområdene i Thailand, og at tusenvis av vestlige turister var savnet. Lenge fryktet norske myndigheter at hundrevis av nordmenn var omkommet. Presidenten i Norges Røde Kors, Thorvald Stoltenberg, oppsummerte betydningen av dette for givergleden i Norge.