I helga ble det kjent at personer med jakker av merket Canada Goose nektes adgang til utestedet Felix på Lillehammer. Bakgrunnen er lidelsen jakkeproduksjonen skal påføre dyr, og eierne av utestedet mener gjessene som brukes til å fremstille jakkene utsettes for store lidelser.Canada Goose har avvist anklagene og sier de har en grundig prosess med høye krav til leverandørene. Hverken plukking av fjær av levende gjess eller tvangsforing er noe selskapet sier det kjenner seg igjen i.Dette gjelder også andre produsenter av dunjakker. Fjellräven har tydelige etiske retningslinjer, men klesprodusenten er allikevel varsom med å gi garanti for at dyrevelferden er helt vanntett.

Vi kan aldri være 100 prosent sikker ettersom vi ikke kan være til stede hele tida. Men vi er så sikre vi kan være på at retningslinjene våre blir fulgt, sier John-Are Lindstad, sjef for Fjellräven i Norge.I de aller fleste land i Europa er det ikke lov å plukke dun av levende gjess, men lovverket er annerledes i blant annet Kina og Ungarn, hvor mye av dunproduksjonen finner sted. Fjellräven har derfor ansatt lokale medarbeidere som skal sørge for å kontrollere at alt foregår i ordnede former.Vi er et globalt selskap og har derfor ansatt et kvalitetsteam i Kina som kontrollerer og sjekker at retningslinjene blir fulgt i praksis.Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen NOAH, mener de mange produksjonsleddene og underleverandørene gjør det svært vanskelig å orientere seg for bevisste forbrukere.

For forbrukerne er det vanskelig å ha oversikt når det viser seg at selv ikke selskapene selv har god nok kontroll over sin egen produksjon. Klesbransjen er kompleks og det er lett at dette går på bekostning av dyrevelferden.Mangelen på oversikt er grunn til å kutte ut jakker med ekte dun for godt, mener Martinsen.