Bedriften hadde i 2007 et overskudd på DKK 43,7 millioner etter skatt, 14% bedre enn året før. Verftet satser på kvalitet og å kunne opprettholde leveringsfristene for derved å vinne kundenes tillit. Utnyttelsesgraden av dokk- og kaikapasitet øker stadig, og rederiene booker lengre tid på forhånd enn hva som har vært vanlig i roligere tider.Nå er tiden moden for investeringer til å utvide kapasiteten, men da er man opp mot det faktum at verftet kanskje skal stenges innen slutten av 2016 da leiekontrakten går ut. Denne situasjonen ønskes avklart så snart som mulig med Fredericia kommune.Cruisefergen «Normandy» er blant ombygningene utført ved verftet. Skipet ble bygget 1981 ved Götaverken og het da «Prinsessan Birgitta». Hun ble tatt ut av service i november i fjor, satte kurs for opplag i Fredericia og ble senere solgt til ny eier i Singapore som skal ombygge skipet i Singapore.

Assens Skibsværft A/S ble overtatt av EP Industri og Marineservice for to år siden. Med andre ord, – en fin timing for satsing på reparasjoner og ombygginger. Så fremviste da også 2007 et godt resultat på DKK 24,2 millioner før skatt. Året før hadde det vært et nesten like høyt tall men med negativt fortegn.Ved Assens er dokkskapasiteten sprengt, de to dokkene er begge 80 meter lange med bredde 14 og 15 meter. Den ene er overbygget og oppvarmet og er dermed godt egnet for spesielle oppdrag.Verftet driver så absolutt utradisjonelt med kun innleie av arbeidskraft fra eierens andre virksomheter. Assens synes å være spesielt populært for mindre fraktefartøyer.Søby Værft AS fullførte byggingen av den nye tørrdokken 17. november 2006. Dokken måler 115 x 24 meter med 6 meters draft og anses som riktig størrelse for verftet i mange år fremover. Dermed har Søby Værft nå tre tørrdokker. Også adkomsten til Søby Værft er blitt bedre med sikrere navigasjon med restriksjoner på 38 meter og 6 meter dypgående.

Beliggenheten på Ærø er attraktiv for blant annet Kieler-kanal brukere med en distanse på bare 44 nautiske mil fra Kiel. Bedriften er med sine rundt 130 ansatte den største på øyen.Verftet disponerer også to andre dokker på 75 x 13 x 3,2m henholdsvis 85 x 15 x 3,6 meter. Marstal Værft A/S ligger også på Ærø og dokker ca. 50 skip årlig. Blant kundene finner man nordiske og tyske rederier, samt Søværnet. Byen har århundre lange tradisjoner innen skipsbygging og reparasjoner som blir holdt i hevd også med dagens krav.Verftet har flytedokk fasiliteter for båter opp til 3.500 tonn med full krandekning og to beddinger. Flydedok I måler 108 x 15,5 x 4,2 meter.Arbeidsstyrken dekker spekteret fra maskinarbeidere, skipsbyggere, malere, ingeniører, elektrikere, skipstømrere, smeder til spesialarbeidere.