Ifølge Canada Goose, så sørger de for at de kun bruker pels fra leverandører som følger reguleringene som både fangstindustrien selv og regjeringen har fastsatt.Fangsting av pelsdyr i Canada er strengt regulerte. Disse reguleringene spesifiserer hva slags type feller som kan brukes til å fange hver enkelt dyreart, forteller Südow.Disse fellene må også overholde normene som er opprettet i den internasjonale Humane Trapping Standard-avtalen (HTS). Bare pels som blir tatt med metoder som møter disse internasjonale standardene kan bli produsert i Canada, sier visepresidenten for salg i Europa.Dyrevernalliansen på sin side mener at disse standardene er langt fra humane.

HTS ble presset frem av Canada, USA og Russland, med støtte fra andre fangstvennlige land, som et svar på at EU på 90-tallet hadde forbudt import av pels fra dyr fanget i land som tillot fotsaks, forteller Krag.Dyrevernalliansen mener at dette regelsettet, som bransjen selv har initiert og laget, bare tilsynelatende inneholder forbedringer i forhold til dyrevelferd. Går man reglene nærmere etter i sømmene, ser man at «forbedringene» er en hån mot dyrevelferden. Det går blant annet ut på å fôre den beryktede fotsaksa med gummi på innsiden av tennene, slik at det skal bli mer «behagelig» for dyrene å bli liggende med benet fastlåst i fella, sier Kleveland.

 Canada Goose mener at de moderne fotsaksene som fanger dyrene, påfører dyret lite eller ingen skader. Dette er Dyrevernalliansen helt uenige i.Slike påstander er utrolig provoserende for alle som har sett dyr vri seg av angst og smerte i en «snill» fotsaks, mener Krag.Han forteller at uavhengige eksperter bekrefter at HTS inkluderer metoder som påfører dyr enorme lidelser, og de er av den grunn fortsatt forbudt i EU og her i Norge.Regelsettet godkjenner blant annet drepende feller som kan bruke minutter på å påføre bevissthetstap og moderne fotsakser som kan påføre slitasjeskader, bruddskader og tannskader.