For å si det (meget) folkelig: Den irriterende fetteren, som ikke jobber, lever på resten av familien, og møter beruset i juleselskapene, har nå også begynt å skjelle ut resten av familien, og særlig pater familias, som sitter best i det, skriver Dørum. Vel så viktig: Mens det for inntil snaue tre år siden så ut til at ekskludering av fetteren kunne dra andre familiemedlemmer med i dragsuget, har etableringen av ESBs «brannvegg» i september 2012 i vesentlig grad redusert risikoen for dette, legger han til.Frykter militær styring Dørum frykter konsekvensen av dette:Dermed ikke sagt at de andre landene vil ta lett på dette. Dersom Hellas skyves ut av eurosonen, vil alle berørte – husholdninger, bedrifter og banker – ved neste korsvei (Portugal? Italia?) vite at muligheten er der, og velge, når ting settes på spissen, å flytte pengene sine utenlands, hvilket der og da vil forsterke en eventuell krise. Dette er selvfølgelig ikke ønskelig, skriver han.

Sjeføkonomen mener at EU-samarbeidet til nå har gått én vei: Stadig bredere, stadig dypere. Om Hellas skyves ut, vil samarbeidet for første gang gå i revers. Politisk sett er dette et tap. Likeledes vil det være et stort politisk tap for EU (og NATO) om Hellas dyttes ut i kaos, og – i verste fall – tilbake til en form for militær styring. Tapet vil utvilsomt likevel være størst for Hellas, skriver Dørum. Han mener Hellas kan gå konkurs uten at landet forlater eurosonen.For begge parter er dette bedre enn Grexit. Fortsatt tror vi mest på at Hellas vil blunke, og få nye lån. Her og nå ser det imidlertid ut til at denne cliffhangeren vil vare langt inn i mai måned, skriver Dørum.

I markedet er frykten for en gresk konkurs tiltagende. Den greske tiårsrenten fortsetter å stige, og nærmer seg nå 13 prosent, et nivå sist sett mot slutten av 2012. Toårsrenten la på seg 2 prosentenheter, til 28 prosent. Økt konkursfrykt til tross, euroen fortsetter å styrke seg. EURUSD noteres nå til 1.077, en drøy cent sterkere enn igår morges. Mot euro noteres kronen nå til 8,33, som er hele 40 øre sterkere enn for bare ti dager siden.Den økte oljeprisen har trolig hovedæren for at kronen styrker seg, skriver Øystein Dørum.