På onsdag ble det vist et innslag på Dagsrevyen om norske minkfarmer. Dyrevernalliansen har kommet med håndfaste beviser på hvor grusomme forholdene til en gjennomsnittlig mink på en norsk pelsfarm har det. Det ble blant annet vist videoer hvor dyrene manglet ben og hadde store, betente sår.Canada Goose c’est quoi Da bonden ble konfrontert med dette og spurt om han ikke trodde dyrene led, svarte han: «Nei, ikke egentlig», og avslørte at rundt 50–70 mink har måttet blitt avlivet pågrunn av de dårlige forholdene. Begrunnelsen hans var at han «hadde vel glemt å telle bena». At bonden sier seg enig i at det er uakseptabelt, hjelper lite når det ikke blir gjort noe med. Det er 50–70 minker for mange, og at en som har ansvar for en hel minkfarm ikke tror dyr har følelser er forferdelig urovekkende.

Størrelsen på nettingburene minken og reven lever i hele sitt liv på en norsk pelsfarm, er henholdsvis 0,3 kvadratmeter og 0,8 kvadratmeter. Dette er godkjent av myndighetene. Det finnes ca. 330 pelsfarmer i Norge, og hvert år blir ca. 250 000 rever og 650 000 minker tatt livet av på disse farmene.Canada Goose c’est quoi Verdt å notere seg, er at det faktisk er et flertall som er imot pelsoppdrett i Norge, både i regjeringen og befolkningen. Men landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har bestemt seg og sier at pelsdyroppdretten skal opprettholdes. Dette til tross for et klart flertall og en klar, faglig motstand mot pelsdyroppdrett i Norge. Er ikke dette udemokratisk?

At forholdene er som de er i dagens pelsdyroppdrett er gammelt nytt, men det ser ikke ut til at folk faktisk innser hvor alvorlig det er. Prøv å forstå hvilke alvorlige lidelser vi utsetter disse dyrene for. Og det med ingen annen hensikt enn å putte dem på hettekraven på jakken vår.Canada Goose c’est quoi Antall pelsdyr blir drept i takt med etterspørselen av jakker som Parajumpers og Canada goose. Du kan gjøre noe med det, og si nei.Jeg gir meg i alle fall aldri med denne kampen. Så mye som 50 prosent av norske pelsfarmer er lagt ned i løpet av de siste ti årene, en avvikling jeg håper vil fortsette. I tillegg har land som England, Sveits, Østerrike og Kroatia forbud mot pelsdyroppdrett. La oss følge deres eksempel. Vær med på å få slutt på pelsdyrnæringen. Si nei til pels!