Oljeprisen kommer til å være svak i to til tre år til. Det skyldes skifergassen fra USA som man ikke klarer å absorbere. Den økonomiske aktiviteten i Europe og Kina er også lavere enn ventet, noe som trekker ned på etterspørselssiden, sier Jarand. Statens inntekter kan derfor falle enda mer. Legger man til grunn ett enda mer aggressivt oljeprisscenario nedover kan oljeinntektene falle under 200 milliarder kroner i løpet av få år, sier Jarand. Et fall på under 200 milliarder betyr at Erna Solberg må mer enn doble oljepengebruken fra nå budsjetterte 164 milliarder, bare for å dekke inn de anslåtte kostnadene. Nedturen medfører at tusenvis av arbeidsplasser også står i faresonen.Et fall på under 200 milliarder betyr at Erna Solberg må mer enn doble oljepengebruken fra nå budsjetterte 164 milliarder, bare for å dekke inn de anslåtte kostnadene. Nedturen medfører at tusenvis av arbeidsplasser også står i faresonen.

Siden den første oljen ble hentet opp fra den norske kontinentalsokkelen har petroleumsnæringen est ut til å bli landets mest lukrative.Direkte og indirekte er det nå cirka en kvart million arbeidsplasser som er tilknyttet, hvor 170.000 jobber direkte med leveranser, inkludert oljeservice. Rystad anslår at minst 5000-6000 av disse nå vil miste jobbene sine.Jeg tror det fort kan bli flere enn dette, før det blir bedre, sier han. I tillegg er det enda en dårlig nyhet på trappene.Det er også varslet fra bransjen at det vil bli en kraftig nedgang i oljeinvesteringene.Ifølge SSB skal disse falle med hele 42 milliarder kroner neste år.Et slikt fall alene vil kunne føre til en vesentlig svakere vekst i fastlandsøkonomien, da oljeinvesteringene gir betydelige ringvirkninger.

Med en kursoppgang på over 60 prosent er CorrOcean i Trondheim Trøndelags børs-ener i 2006. Aksjekursen steg mer enn dobbelt så mye som hovedindeksen ved Oslo Børs.Det er dette vi jobber for – å skape gode resultater, sier en fornøyd administrerende direktør Øystein L. Narvhus.Eiendomsinvestoren Kjell Berg i Trondheim er blant dem som har mest grunn til å glede seg over oppturen. Hans aksjepost er nå verdt over fire millioner mer enn for ett år siden. Gudbrand Nerby, Rolv Jonassen og Astrup-familen er andre privatpersoner med papirgevinster i millionklassen..For bare to-tre år siden så det alt annet enn lyst ut for CorrOcean. Fra 1999 til 2004 hadde det trønderske teknologiselskapet et samlet underskudd på en kvart milliard kroner.Narvhus satte i gang en voldsom snuoperasjon da han tok over sjefsstolen i 2003, og to år seinere sto det endelig svarte tall på bunnlinja. I år blir overskuddet trolig mer enn 20 millioner kroner før skatt.