Pelsen kommer fra coyote (prærieulv), som ifølge selskapet blir sett på som en plage flere steder i det nordlige Amerika fordi den angriper husdyr, utrydningstruede arter, kjæledyr og tidvis også mennesker. Vi støtter de innfødte i Canada som har hundreårige tradisjoner på dette området. Fangst av dyr med moderne fotsakser gir små eller ingen skader. Gammeldagse fotsakser med ståltenner er i dag bare å finne på museum, sier Jeffrey Leopold.Han sier fellene som brukes til å fange prærieulv, er de samme som brukes når man skal fange og forflytte eksempelvis ulv og gaupe på trygt vis.Det har vært veldig hard arbeid, jeg tror det er litt sunt. Når pengesekken er begrenset, må en jobbe smartere og mer effektivt, noe som i neste omgang skaper økt lønnsomhet. Er det aktuelt å alliere seg med investorer for å vokse videre? Vi har interesserte investorer som følger fremdriften i selskapet. Med det grunnlaget vi har lagt nå er det fornuftig å alliere oss med en finansiell partner som også forstår drift og merkevarebygging.

Det nordiske oppkjøpsfondet Nordic Capital børsnoterer trafikksikring- og infrastrukturselskapet Saferoad på Oslo Børs. Med et driftsresultat før avskrivninger på 478 millioner kroner i 2016 verdsettes selskapet etter det DN erfarer til rundt fire milliarder kroner. Jeg har ingen formening om pris eller verdi, sier konsernsjef Morten Holum i Saferoad.Gevinsten fra børsnoteringen blir det oppkjøpsfondet og dets investorer og partnere som selv sitter igjen med. Nordic Capital eier nemlig selskapet 100 prosent. Det vanlige innenfor oppkjøpsbransjen er at fondene slipper ledende ansatte inn på eiersiden fordi de mener dette øker innsatsen, veksten og dermed fortjenesten ved et salg eller børsnotering. Ingen i ledelsen sitter i eierposisjoner i selskapet. Nordic Capital eier 100 prosent. Jeg vil ikke ha noen formening om det er uvanlig, men jeg registrerer at det er en del private equity-eide selskaper hvor ledelsen sitter i betydelige posisjoner, sier Holum.

Selskapets historie begynte i 1947 da Ørsta Stålindustrier på Sunnmøre ble etablert. Euroskilt ble startet opp i 1985 og i 2007 slo Ørsta-gruppen og Euroskilt-gruppen seg sammen. I 2008 kjøpte det nordiske oppkjøpsfondet Nordic Capital selskapet og begynte å kjøpe opp konkurrenter og andre bedrifter i tilstøtende bransjer. I dag er selskapet et av Europas største innen veiskilt og infrastruktur med 2700 ansatte i 20 land.Det er et miljø som har røtter tilbake på Sunnmøre og Ørsta Stålindustri. En fusjon med Euroskilt-systemet på Lillehammer dannet Saferoad, sier Holum.  Selv om du ikke har hørt om Saferoad kjenner du garantert til produktene våre. Vi leverer rekkverk og skilt og har levert mye av det utstyret som står rundt på norske veier i dag, legger han til.