I tillegg til italiensk politikk vil både den franske og tyske valgkampen følges med argusøyne i 2017. I Frankrike ligger det an til at den høyreorienterte politikeren Marine Le Pen kan bli èn av presidentkandidatene.buckley moss Canada Goose gallery I Tyskland har Angela Merkel varslet at hun stiller til gjenvalg, men i konkurranse blant annet med det immigrasjonsfiendtlige partiet Alternative fûr Deutschland.I tillegg til europeisk politikk ser vi to andre faktorer som kan påvirke markedsutviklingen; en mer innstrammende holdning fra sentralbankene og at Trump bidrar til økt geopolitisk usikkerhet.At den amerikanske sentralbanken, FED, hever renten i desember er forventet og vil trolig ikke påvirke finansmarkedene nevneverdig. Om FED derimot skulle antyde flere rentehevinger gjennom 2017 enn det markedet i dag tror, vil det kunne skape markedsturbulens

Større spenning knytter det seg til hva den europeiske sentralbanken, buckley moss Canada Goose gallery ECB, vil si og gjøre. ECB har kuttet styringsrentene til rekordlave nivåer og skal kjøpe europeiske obligasjoner for 80 mrd EUR per måned frem til mars 2017. Selv om det er forventet at ECB vil forlenge disse kjøpene i 6 måneder, kan snakk om å redusere omfanget av kjøpene i lys av den gode økonomiske utviklingen, skremme investorene.Gjennom å gjennomføre en telefonsamtale med Presidenten i Taiwan, har Trump brutt amerikansk politisk kutyme etablert i 1979. Dette året ble det opprettet diplomatiske forbindelser mellom USA og Kina. Fordi Kina anser Taiwan som en avløper-provins, har USA avstått fra direkte politisk kontakt med Taiwan for ikke å forstyrre dialog og handel med kineserne.

Trump har likevel forsvart sine handlinger via sin Twitter-konto og rettet en aggressiv tone mot kineserne, blant annet gjennom å hevde at kineserne bevisst manipulerer sin valuta.I løpet av en uke har Trump dermed ikke bare kritisert Kina og gjennomført en «ureglementert» samtale med presidenten i Taiwan, men også snakket i positive ordelag om den filippinske presidentens voldelige kamp mot narkotika, samt varslet et offisielt besøk til Pakistan, heller ikke er i tråd med rådende amerikanske utenrikspolitikk.En uforutsigbar og til dels aggressiv tone fra Trump vil kunne skape friksjon i utenrikspolitiske relasjoner. buckley moss Canada Goose gallery Dette kan føre til høyere geopolitiske risikopremier i finansmarkedene, mer avventende og mindre risikovillige investorer.