Vi er på stø kurs mot 3,6 grader oppvarming dette århundret, en temperatur som kan gjøre store deler av kloden ugjenkjennelig. Selv med all utvikling av nye energikilder, utgjør olje, kull og gass en like stor andel av det globale energiforbruket som for 25 år siden.I dette regnestykket er Norge en enorm minuspost. Vi eksporterer fossil energi til andre lands ikke-bærekraftige forbruk, og bruker inntektene til en økende import av varer fra stadig fjernere verdensdeler.De siste femten åra har verdien av norsk import utenom skip, oljeplattformer og råolje nesten doblet seg, samtidig som verdien av olje- og gasseksporten har blitt mer enn firedobla. Plutselig har vi bringebær fra Sør-Amerika i butikkene i desember.Vi er et land av unge konger, og hver morgen er en kroningsseremoni for en ung nordmann med iPhone, macbook og en Canada Goose-jakke.

Men nordmenn har ikke vonde drømmer. Faktisk ser sammenhengen ut til å være motsatt. National Geographics Greendex-rangering for 2012 tar for seg konsekvensene av vanlige folks forbruk, og hadde oppsiktsvekkende funn:Folk i fattige land, som gjør minst skade på miljøet med sitt forbruk føler seg i gjennomsnitt langt mer skyldige for miljøskader enn mennesker i rike land. Norsk forbruksforskning viser det samme mønsteret: stadig færre tror at deres forbruk gir negativ effekt på miljøet. Attpåtil viser Greendex-studien at folk i fattige land tror at de kan gjøre mer for å redusere skaden enn folk i rike land.

Dette er kanskje ikke så overraskende. Det er nemlig innbyggerne i utviklingsland som i økende grad gjør den skitne jobben i verdensøkonomien. Nesten ti prosent av importen til Norge kommer i dag fra Kina. Kinas CO2-utslipp per innbygger har mer enn tredoblet seg siden 1990, og el- og tekstilindustrien gjør store skader på mennesker, biologisk mangfold og vannressurser. 104 byer I Kina målte «ekstreme» nivåer av luftforurensning forrige fredag, og 70 prosent av landets elver er så tungt forurenset at man fraråder at selv husdyr drikker det, melder The South China Morning Post.